Opdrachten

Met werk kom je verder


4. Noem twee persoonlijke eigenschappen die een grote rol spelen in je werk.