OefenenRechtsstaat

In een rechtsstaat ... Met rechtsnormen bedoelen we ... Wat hoort bij het publiekrecht? Wat zijn voorbeelden van grondrechten?