OefenenRechtsstaat

In een rechtsstaat ... Wat zijn voorbeelden van grondrechten?