Lessen

Commissie inzake het dansvraagstuk

Aan den modernen dans - waaronder hier verstaan wordt de step, foxtrot, shimmy, charleston, enzovoorts - wordt dikwijls een zeer sexueel karakter gegeven en enige invloed ten goede kan er niet van uitgaan. [p. 89]

Het gevaar van sexueele prikkeling heeft bij de moderne dans een graad bereikt, die vóór deze niet aanwezig was... En zoo loopt ieder meisje, dat een openbare dansgelegenheid bezoekt, kans, op een laakbare wijze ‘geleid’ te worden, zonder dat daarvan iets tot het gezelschap doordringt en waartegen ze zich praktisch niet kan verweren. En dan veronderstellen we nog het gunstige geval, dat de wil tot verweer aanwezig is. Maar hoevelen ... houden niet de moreele weerstand, die hier vereischt wordt en eindigen met het rendez-vous. [p. 156]

Bron: Rapport der Regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk (1931)

Doelen

Bronvermelding